L’equip humà

GERÈNCIA

La gerència és exercida de forma implícita pel càrrec electe que ostenta la presidència de l’ens públic que gestiona l’equipament.

ÀREA DE PROGRAMACIÓ I SERVEIS EDUCATIUS

L’Àrea de programació està gestionada i coordinada pel Gestor Cultural de l’Ajuntament de Riudoms: 1 gestor cultural programador (temps complet).

ÀREA ARTÍSTICA

No hi ha personal adscrit a aquesta àrea. No s’han previst produccions pròpies que requereixin de personal propi.

ÀREA TÈCNICA

L'Àrea tècnica està formada per 1 tècnic de llum i so (temps parcial).

ÀREA DE GESTIÓ DELS PÚBLICS

L’Àrea de gestió dels públics està integrada per: 1 auxiliar de taquilla, 1 auxiliar de control d’accés i 1 auxiliar de sala (temps parcial).

ÀREA DE MANTENIMENT

L’Àrea de manteniment està formada per 1 operari de manteniment electricista i 1 operari de neteja (temps parcial).

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ

L’Àrea d’administració està gestionada per l’equip que també se n’ocupa de l’Àrea de programació.