L’equipament

TITULAR

Ajuntament de Riudoms P4313100B
C/ Major, 52
43330 Riudoms

EMPLAÇAMENT

C/ de Sant Jaume, 2
43330 Riudoms

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EQUIPAMENT

L’equipament ocupa parcialment un edifici objecte de rehabilitació que antigament estava destinat a les instal·lacions del Casal Riudomenc.

Amb la rehabilitació s’han recuperat i ampliat els usos d’aquest equipament municipal.

L’edifici està format per un teatre auditori, una sala d’usos múltiples i assajos, zona de camerinos, caixa escènica i equipaments auxiliars. Així mateix, a la planta baixa de l’edifici existeix un bar restaurant de titularitat municipal en règim de concessió que dóna servei als seus usuaris.

Així mateix, en aquesta planta baixa s’hi ubica la Llar de Jubilats Municipal, amb accessos independents als de la resta de l’equipament.

L’edifici disposa de tres escales de comunicació vertical que permeten l’accés i evacuació entre les diferents plantes.

L’activitat està formada per les següents plantes amb els usos principals que es detallen:

  • Planta baixa: accessos.
  • Planta primera: Sala Multiús. Aforament: 303 persones
  • Planta segona: Teatre – Auditori (platea i llotges de platea). Aforament: 350 localitats
  • Planta segona bis: Teatre – Auditori (llotja lateral 1). Aforament: 18 localitats
  • Planta tercera: Teatre – Auditori (amfiteatre). Aforament: 144 localitats
  • Planta tercera bis: Teatre – Auditori (llotja lateral 2). Aforament: 8 localitats
  • Aforament Teatre Auditori: 520 localitats
  • Planta coberta: instal·lacions.

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT

D’acord amb l’article 95 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, es classifica l’activitat de l’equipament com: Llicència municipal: Establiments oberts al públic d’espectacles públics i d’activitats recreatives de caràcter permanent que no estiguin subjectes al règim de comunicació prèvia d’acord amb l’article 124 d’aquest Reglament.

D’acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edifici, la present activitat està classificada en:

Annex 1 – apartat 16: Establiments d’espectacles públics.

Annex 1 – apartat 17: Establiment d’activitats recreatives o de pública concurrència, d’acord amb el CTE, de més de 500 m2 de superfície o amb un aforament de més de 500 persones.