L’equipament

TITULAR

Ajuntament de Riudoms P4313100B
C/ Major, 52
43330 Riudoms

EMPLAÇAMENT

C/ de Sant Jaume, 2
43330 Riudoms

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EQUIPAMENT

L’equipament ocupa parcialment un edifici objecte de rehabilitació que antigament estava destinat a les instal·lacions del Casal Riudomenc.

Amb la rehabilitació s’han recuperat i ampliat els usos d’aquest equipament municipal.

L’edifici està format per un teatre auditori, una sala d’usos múltiples i assajos, zona de camerinos, caixa escènica i equipaments auxiliars.

L’edifici disposa de tres escales de comunicació vertical que permeten l’accés i evacuació entre les diferents plantes.

L’activitat està formada per les següents plantes amb els usos principals que es detallen:

  • Planta baixa: accessos.
  • Planta primera: Sala Multiús. Aforament: 303 persones
  • Planta segona: Teatre – Auditori (platea i llotges de platea). Aforament: 350 localitats
  • Planta segona bis: Teatre – Auditori (llotja lateral 1). Aforament: 18 localitats
  • Planta tercera: Teatre – Auditori (amfiteatre). Aforament: 144 localitats
  • Planta tercera bis: Teatre – Auditori (llotja lateral 2). Aforament: 8 localitats
  • Aforament Teatre Auditori: 520 localitats
  • Planta coberta: instal·lacions.

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT

D’acord amb l’article 95 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, es classifica l’activitat de l’equipament com: Llicència municipal: Establiments oberts al públic d’espectacles públics i d’activitats recreatives de caràcter permanent que no estiguin subjectes al règim de comunicació prèvia d’acord amb l’article 124 d’aquest Reglament.

D’acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edifici, la present activitat està classificada en:

Annex 1 – apartat 16: Establiments d’espectacles públics.

Annex 1 – apartat 17: Establiment d’activitats recreatives o de pública concurrència, d’acord amb el CTE, de més de 500 m2 de superfície o amb un aforament de més de 500 persones.