Objectius

print pdf

a. Oferir una programació cultural de base, professional i amateur, adequada a les necessitats del seu entorn i compensada amb les iniciatives de la societat civil.

b. Donar suport a les entitats en el desenvolupament de les seves activitats culturals.

c. Esdevenir pol de recursos cultural del municipi i de la comarca, per mitjà de projectes que impliquin l’àmbit educatiu, associatiu i cultural. Foment de la creativitat per mitjà del suport a produccions del territori.