Objectius

1) Oferir una programació estable d'arts escèniques d'àmbit professional i semiprofessional, representativa del ventall de produccions en gira pel territori català, i adequada a les necessitats del seu entorn i compensada amb les iniciatives de la societat civil.

2) Col·laborar i facilitar a les entitats el desenvolupament de les seves activitats amb l'objectiu de fomentar la creació, sobretot en arts escèniques, i donar suport també a un ampli ventall d'activitats d'altres àmbits que enriqueixin l'activitat cultural del municipi i de la comarca.

3) Esdevenir node de recursos culturals a nivell municipal i alhora de la comarca, per mitjà de projectes que impliquin l’àmbit educatiu, associatiu i cultural.