EQUIP

Títol Calendari Resum Etiquetes
Objectius 02/03/2015 1) Oferir una programació estable d'arts escèniques d'àmbit professional i semiprofessional, representativa del ventall de... EQUIP, EL TEATRE