Informació general

ESPECTACLES, ACTES O ACTIVITATS ORGANITZATS PER TERCERS

Els espectacles, actes o activitats que organitzin tercers, constin o no en el programa, podran tenir canals de promoció i venda diferents als oficials i seran responsabilitat de l’organitzador.

CANVIS EN LA PROGRAMACIÓ

El Teatre Auditori Casal Riudomenc es reserva el dret de suspendre o canviar qualsevol espectacle de la seva programació, o el seu repartiment, si les circumstàncies ho justifiquen. En cas d’haver-se’n venut entrades, es procedirà a la devolució total dels imports o es bescanviaran les entrades per les d’un altre espectacle.

PUNTUALITAT

Es podrà accedir al teatre 30 minuts abans de l’inici dels espectacles o de les projeccions, que començaran puntualment. Un cop iniciats, no es permetrà l’accés. Per la vostra comoditat, es recomana accedir al teatre almenys amb 15 minuts d’anticipació.

FOTOGRAFIES I ENREGISTRAMENTS

En relació a les lleis de la propietat intel·lectual, no és permès l’enregistrament d’imatges o de so dels espectacles sense l’autorització expressa de la direcció del teatre.

RELLOTGES I TELÈFONS MÒBILS

Els espectadors han d’assegurar-se que rellotges, telèfons mòbils o altres aparells no emetran senyals acústiques durant l’espectacle que puguin distreure l’atenció del públic i dels artistes.

MENORS D’EDAT

El Teatre Auditori Casal Riudomenc no es farà responsable dels menors d’edat que acudeixin a les funcions o a les projeccions de cinema sense acompanyants adults. La responsabilitat sobre aquests menors abans, durant i després de la funció o projecció recaurà sobre els seus pares o tutors.

PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Les persones amb mobilitat reduïda tenen espais reservats al teatre. En el moment de comprar les entrades, cal comunicar-ho al personal de taquilla.  

MENJAR I BEGUDES

Només es podrà accedir amb menjar i beguda a les projeccions i espectacles on estigui expressament autoritzat. No està permès accedir al Teatre Auditori Casal Riudomenc amb menjar o begudes adquirides fora del seu propi punt de venda. Consulteu en cada projecció o espectacle si està permès o no.

RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS

El Teatre Auditori Casal Riudomenc disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels espectadors. Es poden sol·licitar a la taquilla. Per fer constar qualsevol altra reclamació, suggeriment o opinió, podeu fer-ho per mitjà del telèfon o del correu electrònic.

VISITES AL TEATRE

Per concertar visites col·lectives, poseu-vos en contacte amb el teatre: 977 768 258.

OBJECTES PERDUTS

Els objectes trobats dins el teatre es custodiaran per un temps màxim de 2 mesos. Poseu-vos en contacte amb el teatre si heu perdut algun objecte dins el teatre, per mitjà del telèfon o del correu electrònic.

BAR DEL CASAL

Els dies amb funció programada, el Bar del Casal estarà obert.

ERRADES

La informació recollida en l’edició en paper del programa o en aquest web o altre mitjà oficial del teatre només té caràcter informatiu, i serà vàlida excepte en els casos que hi hagi un error tipogràfic.

ADMISSIÓ

És reservat el dret d’admissió.